R1.jpeg
Dit verhaal begint.....
R2.jpeg
met een vergeten ramp
R3.jpeg
op Vlieland en Terschelling
previous arrow
next arrow

Stamboom de Boer  

   01.01 Aaltje Rommerts (alias) Akkerman    
Getrowd met 01.01  Antje Douwes 
Kinderen 02.01  Aeltje Aaltjes de Boer 
02.02  Rommert Aaltjes de Boer     Ga naar 02.02 
  02.03 Aeltje Aaltjes de Boer 
  02.04 Rijmpje Aaltjes de Boer  Ga naar 02.04
  02.05 Kornelis Aaltjes de Boer 
  02.06 Douwe Aaltjes de Boer 
  02.07 Tijs Aaltjes de Boer 
  02.08 Trijn Aaltjes de Boer 
     
  02.02 Rrommert Aaltjes de Boer 
Getrouwd met 02.02  Antje Gaauwes (1)
 02.02 Neeke Pieters (2)
Kinderen 03.01 Aeltje Rommerts de Boer (1)
03.02 Jan Rommerts de Boer (1) Ga naar 03.02 
     
02.04 Rijmpje Aaltjes de Boer 
Getrouwt  met  02.04 Casper Hendriks  
Kinderen 03.03 Annetje Hendriks 
       
  03.02 Jan Rommerts de Boer 
Getrouwt  met  03.02  Neeltje Jans Koske
Kinderen 04.01 Anne Jans  de Boer
  04.02 Antje Jans de Boer 
  04.03 Antje Jans de Boer  Ga naar 04.03
  04.04 Cornelis Jans de Boer  Ga naar 04.04 
       
04.03 Antje Jans de Boer  
Getrouwt  met   04.03  Jochem Douwes Geus     
Kinderen  05.01  Lijsbet Jochems Geus 
  05.02 Douwe Jochems Geus 
       
  04.04 Cornelis Jans de Boe
Getrouwt  met    04.04  Cornelisje Alberts Roda  
Kinderen   05.03 Neeltje Cornelis de Boer   Ga naar 05.03 
  05.04 Leijsbet Cornelis de Boer Ga naar 05.04
  05.05 Jan Cornelis de Boer   
  05.06 Trijntje Cornelis de Boer  Ga naar 05.06
  05.07 Antje Cornelis de Boer Ga naar 05.07 
  05.08 Jan Cornelis de Boer  Ga naar 05.08 
  05.09 Janke Cornelis de Boer  Ga naar 05.08 
  05.10 Grietje Cornelis de Boer Ga naar 05.10  
       
05.03 Neeltje Cornelis de Boer   
Getrouwt  met  05.03  Sake Fredriks Leenstra   
Kinderen  06.01 Cornelia Sakes Leenstra  
  06.02 Fretdrik Sakes Leenstra  
  06.03 Albert Sakes Leenstra  
  06.04 Reinder Sakes Leenstra  
  06.05 Cornelis Sakes Leenstra  
  06.06 Jan Sakes Leenstra  
       
05.04 Leisbeth Cornelis de Boer   
Getrouwt  met  05.04  Pieter Pieters Pie     
Kinderen  06.07 Pieter Pieters Pie   
  06.08 Cornelis Pieters Pie    
  06.09 Martje Pieters Pie   
  06.10 Jan Pieters Pie   
  06.11 Levenloos kind (m)    
  06.12 Jetske Pieters Pie   
  06.13 Levenlooskind (v)  
  06.14 Levenloos kind (m)   
  06.15 Levenloos kind (m)   
       
05.06   Trijntje Cornelis de Boer   
Getrouwd met  05.06  IJsbrand Volkerts Jonkman                                                         
Kinderen  06.16 Volkert IJsbrands Jonkman   
  0 6.17 Cornelis IJsbrands Jonkman    
  0 6.18 Trijntje IJsbrands Jonkman   
  06.19 Neeltje IJsbrands Jonkman   
       
  05.07 Antje Cornelis de Boer        
Getrouwd met   05.07 Jacob Douwes Grol   
Kinderen  06.20  Douwe Jacobs Grol   
  06.21  Cornelisje Jacobs Grol   
  06.22  Volkert Jacobs Grol   
  06.23  Cornelis Jacobs Grol   
  06.24  Lub Jacobs Grol   
  06.25 Jan Jacobs Grol   
  06.26  Albert Jacobs Grol   
  06.27  Fije Jacobs Grol   
  06.28  Trijntje Jacobs Grol   
     
05.08 Jan Cornelis de Boer   
Getrouwd met  05.08  Antje Eelkes Koop   
Kinderen  06.29 Cornelis Jans de Boer  Ga naar 06.29
  06.30 Eelke Jans de Boer Ga naar 06.30 
  06.31 Nikkle Jans de Boer  
  06.32 Grietje Jans de Boer Ga naar 06.32 
  06.33 Cornelia Jans de Boer Ga naar 06.33 
  06.34 Jetze Jans de Boer Ga naar 06.34 
       
  05.10  Grietje Cornelis de Boer   
Getrouwd met 05.10  Hendrik Barends Groeneveld 
 
       
  06.29 Cornelis Jans de Boer  
Getrouwd met  06.29 Elisabeth Jacobs Jongeboer (1)                                                   
  06.29 Alida Bink (2)  
Kinderen 07.01 Jan Cornelis de Beoer (1)  
       
  06.30  Eelke Jans de Boer 
Getrouwd met  06.30  Neeltje Tjeerds van der Meulen   
Kinderen  07.02 Antje de Boer  
  07.03  Cornelis de Boer  
  07.04 Jan de Boer  
  07.05 Gerardus de Boer  
  07.06  Nicolaas de Boer  
  07.07 Ane de Boer  
  07.08 Grietje de Boer  
       
  06.32  Grietje Jans de Boer   
Getrouwd met   06.32  Jacobus Bink   
Kinderen   07.09 Johanna Bink   
  07.10  Jan Bomk   
  07.11 Johanna Bink   
  07.12  Cornelis Lodewijk Bink   
  07.13  Antje Bink   
  07.14  Cornelia Bink   
  07.15  Cornelis Lodewijk Bink   
  07.16  Antje Bink   
   07.17 Cornelia Bink   
  07.18 Reindina Bink  
       
  06.33 Cornelia Jans de Boer  
Getrouwd met  06.33 Reinder Pieters Rab  
Kinderen  07.19 Antje Rab  
  07.20 Grivetje Rab  
  07.21 Maria Rab  
  07.22 Neeltje Rab  
  07.23  Cornelia Rab  
  07.24  Jan Rab  
  07.25  Pieter Rab  
       
  06.34 Jetze Jans de Boer   
Getrouwd met  06.34  Hielkje Vuurer   
Kinderen   07.26  Antje de Boer  
  07.27  Jan de Boer  
  07.28  Cornelis de Boer  
  07.29 Hielkjede Boer  
  07.30 Grietjede Boer  
  07.31 Jetzede Boer  
  07.32 Jacobusde Boer  
  07.33 Corneliade Boer  
       
  07.01  Jan Cornelis de Beoer   
Getrouwd met   07.01  Maria Droog   
Kinderen    08.01  Elisabeth de Boer  
  08.02  Cornelis de Boer  
  08.03  Hendrik de Boer  
  08.04  Suzanna Cornelia de Boer  
  08.05  Cornelis de Boer  
  08.06  Jantje de Boer  
  08.07 Sophia Maria de Boer  
       
  07.02 Antje de Boer  
Getrouwd met  07.02 Maarten de Gorter  
Kinderen   08.07 Thomasde Gorter  
  08.09 Dirkjede Gorter  
  08.10 Elisabethde Gorter  
  08.11 Eelkede Gorter  
  08.12 Elisabethde Gorter  
  08.13 Cornelisde Gorter